زمان ارسال سفارشات ۱۰ الی ۱۵ روز پس از ثبت سفارش میباشد .