زمان ارسال سفارشات 20 الی 30 روز پس از ثبت سفارش میباشد .